ความเป็นมาของสมาคมฯ

The NETWORK คือสมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทำหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคส่วนคือภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ และภาครัฐ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน…

อ่านเพิ่มเติม  

สมัครสมาชิก

การเป็นสมาชิก ท่านจะได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมโดยไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน และ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมของภาคีต่างๆ ในอัตราพิเศษ…

อ่านเพิ่มเติม  

CSR และ CSV

รวบรวมบทความความรู้ แนวคิดที่นำมาใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และการตอบสนองต่อประเด็นปัญหาหรือความจำเป็นทางสังคม ให้สอดคล้องและเป็นมิตรกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ…

ดูทั้งหมด  

CSR-CSV | Social Business

บทความ การพัฒนาที่ยั่งยืน

Latest News

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ

Project
TheNETWORK Channel
Play
Play
Play
แยกก่อนทิ้ง
ArrowArrow
Slider
ภาคีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โครงการ

สมัครรับจดหมายข่าว

Contact US

พันธมิตร