ปทุมธานี

  • งาน “คลองหกวายินดีที่รู้จัก” งาน “คลองหกวายินดีที่รู้จัก”
    งาน “คลองหกวายินดีที่รู้จัก” ณ สะพานไม้ 100 ปี อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี   ตามนโยบายคสช. ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง...
    Read More...