ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

Address:

สมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน (The NETWORK)

ที่อยู่ไปรษณีย์: ๑๙๖/๙ ซอยราชวิถี๔ ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไทกรุงเทพฯ๑๐๔๐๐

สำนักงาน: ร้านกาแฟแบ่งปันเพื่อสันติภาพ ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ซอยพระนาง

ปากซอยราชวิถี ๔ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

 

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Telephone: 084-6804248, 081-6573520
Fax: 02-245-5542

http://www.ngobiz.org

 

Information: The Network of NGO - Business Partnerships for Sustainable Development

196/9 Soi Rajavithi 4, Rajavithi Road
Phayathai, Bangkok, 10400 Thailand

Last Updated (Tuesday, 03 May 2016 11:41)

 
Our Supporters

Founded by