งาน “คลองหกวายินดีที่รู้จัก”

งาน “คลองหกวายินดีที่รู้จัก” ณ สะพานไม้ 100 ปี อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี   ตามนโยบายคสช. ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นพลเมืองและสร้างการเรียน...

บทสรุป CSR Forum by Corporate Volunteer Network of Thailand ครั้งที่ 1

CSR Forum by Corporate Volunteer Network of Thailand ครั้งที่ 1“เหลียวหลัง...แลหน้า – Past, Present and Future of CSR in Thailand”เวลา 8.30-17.00 น. วันจันทร์ ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ 2557ณ ห้องประชุมประไพ...

รายงานเวทีเสวนาคนไทย-เดอะเนทเวิร์คฟอรั่ม ครั้งที่ 1-3 ประจำปี 2554

ในปี 2554 หอการค้า มูลนิธิ "คนไทย" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และ เดอะเนทเวิร์ค ได้ร่วมกันจัดเวที เสวนาคนไทย-เดอะเนทเวิร์คฟอรั่ม เป็นจำนวน 3 ครั้ง  เพื่อเป็นเวทีพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดและประเด็นต่า...

 • งาน “คลองหกวายินดีที่รู้จัก”

  Tuesday, 10 February 2015 10:04
 • ด่วน!!! ขยายเวลาปิดรับสมัคร กิจกรรมดีๆ จาก มอส.

  Tuesday, 04 November 2014 08:06
 • บทสรุป CSR Forum by Corporate Volunteer Network of Thailand ครั้งที่ 1

  Friday, 18 July 2014 11:28
 • รายงานเวทีเสวนาคนไทย-เดอะเนทเวิร์คฟอรั่ม ครั้งที่ 1-3 ประจำปี 2554

  Thursday, 17 July 2014 12:05
 • แผนที่การสร้างความร่วมมือ : Partnership Mapping

  Wednesday, 16 July 2014 15:41

กิจกรรม / ข่าวความร่วมมือ

News image

งาน “คลองหกวายินดีที่รู้จัก”

งาน “คลองหกวายินดีที่รู้จัก” ณ สะพานไม้ 100 ปี อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี   ตามนโยบายคสช. ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที... อ่านเพิ่มเติม

News image

ด่วน!!! ขยายเวลาปิดรับสมัคร กิจกรรมดีๆ จาก มอส.

    อ่านเพิ่มเติม

News image

บรรยากาศชุมชนแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 6

  สรุปบรรยากาศ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 6 เป็นการรวมตัวของสมาชิกและผู้สนใจการทบทวนและพัฒนาการเรียนรู้การทำงานร่วมกันและได้­ร่วมสร้าง... อ่านเพิ่มเติม

News image

ประมวลภาพกิจกรรม "อ่านชูกำลัง"

  ผ่านไปเรียบร้อย กับ 2 ปรากฎการณ์ที่เกี่ยวกับวัยรุ่น โคจรมาพบกัน จากหนังสือ "เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด" จากยอดขายถล่มทยายในเกาหลีใต้กว... อ่านเพิ่มเติม

More in: ตลาดนัดความดี, ข่าวความร่วมมือ, จับกระแส

ความรู้ CSR

News image

บทสรุป CSR Forum by Corporate Volunteer Network of

CSR Forum by Corporate Volunteer Network of Thailand ครั้งที่ 1“เหลียวหลัง...แลหน้า – Past, Present and Future of CSR in Thailand”เวลา 8.30-... อ่านเพิ่มเติม

News image

รายงานเวทีเสวนาคนไทย-เดอะเนทเวิร์คฟอรั่ม ครั้งที่

ในปี 2554 หอการค้า มูลนิธิ "คนไทย" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และ เดอะเนทเวิร์ค ได้ร่วมกันจัดเวที เสวนาคนไทย-เดอะเนทเวิร์คฟอรั่ม เป็นจำนวน ... อ่านเพิ่มเติม

More in: ความรู้ CSR, ความรู้ภาคสังคม, เทคนิคความร่วมมือ, จิตอาสา

รูปแบบร่วมมือ

News image

แผนที่การสร้างความร่วมมือ : Partnership Mapping

ความ ร่วมมือเกิดขึ้นได้ไม่ยากหากมีตัวช่วยด้วยแผนที่ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม โดยจะนำเสนอข้อมูลองค์กรและโครงการเพื่อป้องกัน แก้ไข ธรรมชาติ... อ่านเพิ่มเติม

News image

ร่วมเป็นผู้ให้และผู้รับกับ Give&Take Volunteering

สิ่งที่ยังพบเจอในสังคมไทยคือ วัฒนธรรมการให้ ยังมีอยู่มากมาย ต้นธารแห่งความร่วมมือขอเชิญชวนทุกท่านทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาค ธุรกิจหรืออง... อ่านเพิ่มเติม

More in: รูปแบบความร่วมมือ

แผนที่ความร่วมมือ

News image

Member Listing

Academic Member Group of The NETWORK Asian Institute Of Management http://www.aim.edu.ph/ University Tunku Abdul Rahman ht... อ่านเพิ่มเติม

News image

แผนที่ความร่วมมือ

โครงการด้านเด็กและเยาวชน โครงการศิลปะแนวสร้างสรรค์เพื่อการบำบัดเยียวยา (มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก) เป็นการนำศิลปะมาประยุกต์ใช้ในการบำบั... อ่านเพิ่มเติม

More in: แผนที่ความร่วมมือ

งาน “คลองหกวายินดีที่รู้จัก”

งาน “คลองหกวายินดีที่รู้จัก”

ณ สะพานไม้ 100 ปี อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

 

ตามนโยบายคสช. ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นพลเมืองและสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย ทางสมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (The NETWORK for Sustainable Development Association) จึงได้ร่วมกับภาคธุรกิจที่เล็งเห็นความสำคัญในประเด็นของการสร้างเมืองน่าอยู่อย่างมีส่วนร่วม โดยร่วมกับโรงเรียนทั้ง 9 แห่ง บริเวณรอบคลองหกวา ขับเคลื่อนโครงการงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Participatory Action Research) หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการเตรียมพลเมืองสู่การสร้างชุมชนน่าอยู่อย่างมีส่วนร่วม บริเวณพื้นที่รอบคลองหกวา มีเป้าหมายในการสร้างชุมชนน่าอยู่ร่วมกันผ่านหลักสูตรท้องถิ่นบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อการเตรียมพลเมือง (เด็กและเยาวชน) ดี (Active Citizen) ให้กับท้องถิ่น (ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเอง และเกิดจิตสำนึกรักในท้องถิ่น) ชาติ (การเป็นแบบอย่างของนักเรียน สร้างเครือข่ายจิตอาสาเด็กในท้องถิ่น เป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนในชาติ) และโลก (ผู้เรียนได้รับการพัฒนากระบวนการคิดและการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา ร่วมกับชุมชน)

 

Read more...

 

ด่วน!!! ขยายเวลาปิดรับสมัคร กิจกรรมดีๆ จาก มอส.

 

 

Read more...

 
TheNETWORK Channel
Our Supporters

NGOBiz Fanpage

Cafe de la Paix

Founded by