The NETWORK รับสมัครเจ้าหน้าที่ร่วมงาน ๒ ตำแหน่ง ร่วมตื่นตัว และ ท้าทาย กับ NGO พันธ์ุใหม่ แหล่งเรียนรู้ด้วยลงมือทำใน Social Laboratory

The NETWORK  รับสมัครผู้ร่วมงาน ๒ ตำแหน่ง ร่วมตื่นตัว และ ท้าทาย กับ NGO พันธุ์ใหม่ แหล่งเรียนรู้ด้วยลงมือทำใน Social Laboratoryเหมาะสำหรับคุณที่สนใจกระแสโลกกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ขอเชิญส่งประวัติ (CV ...

TRANSFORMATIVE LEARNING 2015

TRANSFORMATIVE LEARNING 2015 “พัฒนาศักยภาพผู้นำการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง” เพราะโลกที่หมุนไปไม่หยุดยั้งทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทุกสรรพสิ่ง หาก “นักพัฒนา”  –  บุคคลผู้มีอุดมการณ์สร้างสรรค์สังค...

 • The NETWORK รับสมัครเจ้าหน้าที่ร่วมงาน ๒ ตำแหน่ง ร่วมตื่นตัว และ ท้าทาย กับ NGO พันธ์ุใหม่ แหล่งเรียนรู้ด้วยลงมือทำใน Social Laboratory

  Sunday, 01 May 2016 16:11
 • สวัสดีปีใหม่ 2559

  Friday, 01 January 2016 13:17
 • TRANSFORMATIVE LEARNING 2015

  Tuesday, 27 October 2015 14:50
 • รู้จัก “นักวิใจ” ทั้งฤดูกาล......เรียน และ รู้ ไม่มีวันสิ้นสุด

  Tuesday, 27 October 2015 14:38
 • รู้หลักบริหารเครือข่าย เพื่อก้าวใหม่ของงานพัฒนาสังคม

  Tuesday, 27 October 2015 14:36

บทความ การพัฒนาที่ยั่งยืน และ CSR-CSV / Social Business

News image

TRANSFORMATIVE LEARNING 2015

TRANSFORMATIVE LEARNING 2015 “พัฒนาศักยภาพผู้นำการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง” เพราะโลกที่หมุนไปไม่หยุดยั้งทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทุกส... อ่านเพิ่มเติม

News image

รู้หลักบริหารเครือข่าย เพื่อก้าวใหม่ของงานพัฒนาสัง

สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) เห็นความสำคัญของ “เครือข่าย” ในฐานะกลไกที่ทำให้การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมสัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธร... อ่านเพิ่มเติม

More in: Social Business, CSR-CSV

ข่าวประชาสัมพันธ์

News image

The NETWORK รับสมัครเจ้าหน้าที่ร่วมงาน ๒ ตำแหน่ง

The NETWORK  รับสมัครผู้ร่วมงาน ๒ ตำแหน่ง ร่วมตื่นตัว และ ท้าทาย กับ NGO พันธุ์ใหม่ แหล่งเรียนรู้ด้วยลงมือทำใน Social Laboratoryเหมาะสำหรับค... อ่านเพิ่มเติม

News image

ด่วน!!! ขยายเวลาปิดรับสมัคร กิจกรรมดีๆ จาก มอส.

โครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทสสหรัฐอเมริกา รับสมัครผู้สนใจอายุระหว่าง 25-35 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการ The YSEALI Civil Society Development fellous... อ่านเพิ่มเติม

More in: ตลาดนัดความดี, ข่าวความร่วมมือ, พื้นที่เพื่อนบ้าน

ภาคีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

News image

สวัสดีปีใหม่ 2559

ในช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่กล่าวอำลาปีเก่า 2558 และขอต้อนรับ ปี 2559 ขอส่งความสุข ความปรารถนาดีขอให้สุขภาพแข็งแรง มีความสงบ และ คิดสิ่งดีงาม... อ่านเพิ่มเติม

News image

รู้จัก “นักวิใจ” ทั้งฤดูกาล......เรียน และ รู้ ไม่

เพราะเรื่องวิชาการอาจดูน่าเบื่อสำหรับบางคน จึงเป็นเหตุผลก่อเกิดสารคดีรายการ “นักวิใจ” ที่ให้ทุกคนได้สนุกไปกับวิธีคิดของนักวิจัย ซึ่งใช้หัว... อ่านเพิ่มเติม

More in: อนุสาวรีย์ชัย, พิษณุโลก, ปทุมธานี, ชลบุรี, สงขลา, ชุมชนน่าอยู่แห่งความสุข

รูปแบบความร่วมมือ

News image

แผนที่การสร้างความร่วมมือ : Partnership Mapping

ความ ร่วมมือเกิดขึ้นได้ไม่ยากหากมีตัวช่วยด้วยแผนที่ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม โดยจะนำเสนอข้อมูลองค์กรและโครงการเพื่อป้องกัน แก้ไข ธรรมชาติ... อ่านเพิ่มเติม

News image

ร่วมเป็นผู้ให้และผู้รับกับ Give&Take Volunteering

สิ่งที่ยังพบเจอในสังคมไทยคือ วัฒนธรรมการให้ ยังมีอยู่มากมาย ต้นธารแห่งความร่วมมือขอเชิญชวนทุกท่านทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาค ธุรกิจหรืออง... อ่านเพิ่มเติม

More in: รูปแบบความร่วมมือ