Invisible Runners คุณคือนักวิ่งตัวจริง

เมื่อปลายปี 2557 The NETWORK ร่วมมือกับเครือข่ายคนรักษ์อนุสาวรีย์ชัยจัดงาน Zero West งานหนึ่งที่เราพยายามสร้างพื้นที่ให้กับคนทำงานอยู่เบื้องหลังความสะอาดสอ้าน อย่างพี่ๆที่คอยเก็บขยะให้เรา ในวันนั้นเรา...

บทความเมืองน่าอยู่ ตอน ความแตกต่างของความน่าอยู่

บทความเมืองน่าอยู่ตอน ความแตกต่างของความน่าอยู่ “เพราะชุมชนไม่ใช่การอยู่อาศัยเพียงลำพังของใครคนใดคนหนึ่ง หากแต่เป็นการอาศัยอยู่ร่วมกันของผู้คนหลากหลายกลุ่มอาชีพ มีความแตกต่างกันของภูมิที่มา เพราะฉะ...

งาน “คลองหกวายินดีที่รู้จัก”

งาน “คลองหกวายินดีที่รู้จัก” ณ สะพานไม้ 100 ปี อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี   ตามนโยบายคสช. ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นพลเมืองและสร้างการเรียน...

ด่วน!!! ขยายเวลาปิดรับสมัคร กิจกรรมดีๆ จาก มอส.

โครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทสสหรัฐอเมริกา รับสมัครผู้สนใจอายุระหว่าง 25-35 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการ The YSEALI Civil Society Development fellous Program เสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้นำและเสริมสร้างความร่วมม...

บทสรุป CSR Forum by Corporate Volunteer Network of Thailand ครั้งที่ 1

CSR Forum by Corporate Volunteer Network of Thailand ครั้งที่ 1“เหลียวหลัง...แลหน้า – Past, Present and Future of CSR in Thailand”เวลา 8.30-17.00 น. วันจันทร์ ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ 2557ณ ห้องประชุมประไพ...

 • Invisible Runners คุณคือนักวิ่งตัวจริง

  Monday, 30 March 2015 14:47
 • บทความเมืองน่าอยู่ ตอน ความแตกต่างของความน่าอยู่

  Monday, 30 March 2015 12:44
 • งาน “คลองหกวายินดีที่รู้จัก”

  Tuesday, 10 February 2015 10:04
 • ด่วน!!! ขยายเวลาปิดรับสมัคร กิจกรรมดีๆ จาก มอส.

  Tuesday, 04 November 2014 08:06
 • บทสรุป CSR Forum by Corporate Volunteer Network of Thailand ครั้งที่ 1

  Friday, 18 July 2014 11:28

CSR-CSV-Social Business / กิจกรรม / ข่าวความร่วมมือ

News image

ด่วน!!! ขยายเวลาปิดรับสมัคร กิจกรรมดีๆ จาก มอส.

โครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทสสหรัฐอเมริกา รับสมัครผู้สนใจอายุระหว่าง 25-35 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการ The YSEALI Civil Society Development fellous... อ่านเพิ่มเติม

News image

บทสรุป CSR Forum by Corporate Volunteer Network of

CSR Forum by Corporate Volunteer Network of Thailand ครั้งที่ 1“เหลียวหลัง...แลหน้า – Past, Present and Future of CSR in Thailand”เวลา 8.30-... อ่านเพิ่มเติม

News image

รายงานเวทีเสวนาคนไทย-เดอะเนทเวิร์คฟอรั่ม ครั้งที่

ในปี 2554 หอการค้า มูลนิธิ "คนไทย" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และ เดอะเนทเวิร์ค ได้ร่วมกันจัดเวที เสวนาคนไทย-เดอะเนทเวิร์คฟอรั่ม เป็นจำนวน ... อ่านเพิ่มเติม

News image

บรรยากาศชุมชนแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 6

  สรุปบรรยากาศ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 6 เป็นการรวมตัวของสมาชิกและผู้สนใจการทบทวนและพัฒนาการเรียนรู้การทำงานร่วมกันและได้­ร่วมสร้าง... อ่านเพิ่มเติม

More in: ตลาดนัดความดี, ข่าวความร่วมมือ, CSR-CSV-Social Business

ชุมชนน่าอยู่แห่งความสุข

News image

Invisible Runners คุณคือนักวิ่งตัวจริง

เมื่อปลายปี 2557 The NETWORK ร่วมมือกับเครือข่ายคนรักษ์อนุสาวรีย์ชัยจัดงาน Zero West งานหนึ่งที่เราพยายามสร้างพื้นที่ให้กับคนทำงานอยู่เบื้อง... อ่านเพิ่มเติม

News image

บทความเมืองน่าอยู่ ตอน ความแตกต่างของความน่าอยู่

บทความเมืองน่าอยู่ตอน ความแตกต่างของความน่าอยู่ “เพราะชุมชนไม่ใช่การอยู่อาศัยเพียงลำพังของใครคนใดคนหนึ่ง หากแต่เป็นการอาศัยอยู่ร่วมกันของ... อ่านเพิ่มเติม

More in: อนุสาวรีย์ชัย, พิษณุโลก, ปทุมธานี, ชลบุรี, สงขลา, รายงานวิจัยเมืองน่าอยู่

ความรู้ CSR

News image

ครอบครัว: เรื่องสำคัญที่ไม่อยู่ในความสนใจ โดย ผศ.

ผศ. ดร. กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 17 มิ.ย. 2553 ดิฉันมีโอกาสได้ไปร่วมงาน “กา... อ่านเพิ่มเติม

News image

จิตอาสาพนักงาน : สู่ความสุขในวิถีการทำงาน

บทนำ : รู้จักกับ จิตอาสาพนักงานในองค์กร รู้จักอาสาพนักงานกันต่อ : กรณี ศึกษาแบบ Nestlé : จากความใส่ใจของบุคคลสู่นโยบาย จิตอาสาพน... อ่านเพิ่มเติม

More in: ความรู้ CSR, ความรู้ภาคสังคม, จิตอาสา

รูปแบบความร่วมมือ

News image

แผนที่การสร้างความร่วมมือ : Partnership Mapping

ความ ร่วมมือเกิดขึ้นได้ไม่ยากหากมีตัวช่วยด้วยแผนที่ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม โดยจะนำเสนอข้อมูลองค์กรและโครงการเพื่อป้องกัน แก้ไข ธรรมชาติ... อ่านเพิ่มเติม

News image

ร่วมเป็นผู้ให้และผู้รับกับ Give&Take Volunteering

สิ่งที่ยังพบเจอในสังคมไทยคือ วัฒนธรรมการให้ ยังมีอยู่มากมาย ต้นธารแห่งความร่วมมือขอเชิญชวนทุกท่านทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาค ธุรกิจหรืออง... อ่านเพิ่มเติม

More in: รูปแบบความร่วมมือ

TheNETWORK Channel
Our Supporters

NGOBiz Fanpage

Cafe de la Paix

Founded by