เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม งานประชุมฯ AIDF Asia Summit

Background The Sector’s Leading Disaster, Resilience, Response and Development Event in Asia... More than 2 million people - an average of 43,000 per year - have been killed by natural disasters ...

Nature Mentor ผู้เปิดประตูสู่โลกมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ

Nature Mentor : ผู้เปิดประตูสู่โลกมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ (รุ่นบุกเบิกร่วมพัฒนาหลักสูตร) “ ถ้าคุณเชื่อว่า  เด็กๆ พัฒนาศักยภาพตนเองได้ดีที่สุดเมื่อเรียนรู้กับธรรมชาติ ถ้าคุณเชื่อว่า  สุขภาพกายและจิต...

My Opinion on the State of CSR?

State of global CSR. บทความคงามเห็น ที่น่าสนใจ หลายมุม ภาคธุรกิจกลับไปคิดต่อได้ ที่มา : https://www.linkedin.com/pulse/my-opinion-state-csr-wayne-visser One of the satisfying parts of my job is...

Want A Purpose-Driven Business? Know The Difference Between Mission And Purpose

วันนี้ การทำให้การดำเนินธุรกิจที่มุ่งเป้าสังคมและธุรกิจยังดำเนินต่อไปได้ เป็นไปได้อย่างจริงจังแล้ว ติดตาม Version ไทยได้เช่นกัน จากหนังสือ "เป้าหมายของกำไร" เขียนเมื่อ 7 ปีที่แล้ว หาซื้อได้ที่ศูนย...

 • เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม งานประชุมฯ AIDF Asia Summit

  Friday, 15 June 2018 14:33
 • Nature Mentor ผู้เปิดประตูสู่โลกมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ

  Wednesday, 06 June 2018 15:19
 • Proofs and Research Volunteering Benefits Individuals and Companies

  Thursday, 31 May 2018 13:15
 • My Opinion on the State of CSR?

  Wednesday, 18 April 2018 12:00
 • Want A Purpose-Driven Business? Know The Difference Between Mission And Purpose

  Wednesday, 18 April 2018 11:50

บทความ การพัฒนาที่ยั่งยืน และ CSR-CSV / Social Business

News image

Proofs and Research Volunteering Benefits Individu

We’ve gathered evidence that supports the business case for corporate volunteering from a talent, engagement and recruitment perspective... อ่านเพิ่มเติม

News image

My Opinion on the State of CSR?

State of global CSR. บทความคงามเห็น ที่น่าสนใจ หลายมุม ภาคธุรกิจกลับไปคิดต่อได้ ที่มา : https://www.linkedin.com/pulse/my-opinion-state-c... อ่านเพิ่มเติม

More in: Social Business, CSR-CSV

ข่าวประชาสัมพันธ์

News image

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม งานประชุมฯ AIDF Asia Summit

Background The Sector’s Leading Disaster, Resilience, Response and Development Event in Asia... More than 2 million people - an average ... อ่านเพิ่มเติม

News image

Nature Mentor ผู้เปิดประตูสู่โลกมหัศจรรย์แห่งธรรมช

Nature Mentor : ผู้เปิดประตูสู่โลกมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ (รุ่นบุกเบิกร่วมพัฒนาหลักสูตร) “ ถ้าคุณเชื่อว่า  เด็กๆ พัฒนาศักยภาพตนเองได้ดีที... อ่านเพิ่มเติม

More in: ตลาดนัดความดี, ข่าวความร่วมมือ, พื้นที่เพื่อนบ้าน

ภาคีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

News image

INTO THE WILD ถ่ายทอดความคิดของคนเมืองที่เลือกไปอย

ลุงอ๋อย ประธานสมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ยังคงมุ่งมั่นให้ความรู้ด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อมกับเด็กเมือง เพื่อเชื่อม ชนชั้นกลางที่เป็น... อ่านเพิ่มเติม

News image

การพัฒนาเมืองน่าอยู่แห่งความสุข @ สิงหนคร

พวกเราไม่เคยสื่อสารว่า เราทำอะไรในพื้นที่อย่างเป็นทางการ ขอค่อยๆ เล่าให้ฟังว่า อะไรเกิดขึ้นที่ 3 ปีที่ผ่านมา กับการพัฒนาเมืองน่าอยู่แห่งความ... อ่านเพิ่มเติม

More in: อนุสาวรีย์ชัย, พิษณุโลก, ปทุมธานี, ชลบุรี, สงขลา, ชุมชนน่าอยู่แห่งความสุข

โครงการ

News image

Want A Purpose-Driven Business? Know The Differenc

วันนี้ การทำให้การดำเนินธุรกิจที่มุ่งเป้าสังคมและธุรกิจยังดำเนินต่อไปได้ เป็นไปได้อย่างจริงจังแล้ว ติดตาม Version ไทยได้เช่นกัน จากหนังสื... อ่านเพิ่มเติม

News image

อ่านชูกำลัง ตอน ปรัชญาชีวิต

อ่านชูกำลัง คือโครงการ ที่ชวนนักอ่าน มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นในหนังสือ เพื่อเชื่อมโยงกับมิติต่างๆ ของชีวิต ให้ลึกซึ้งขึ้น โครงการนี้จะเล... อ่านเพิ่มเติม

More in: 1ไร่ 1แสน, โครงการ ngobiz, คนรักษ์อนุสาวรีย์ฯ, อ่านชูกำลัง

รูปแบบความร่วมมือ

News image

แผนที่การสร้างความร่วมมือ : Partnership Mapping

ความ ร่วมมือเกิดขึ้นได้ไม่ยากหากมีตัวช่วยด้วยแผนที่ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม โดยจะนำเสนอข้อมูลองค์กรและโครงการเพื่อป้องกัน แก้ไข ธรรมชาติ... อ่านเพิ่มเติม

News image

ร่วมเป็นผู้ให้และผู้รับกับ Give&Take Volunteering

สิ่งที่ยังพบเจอในสังคมไทยคือ วัฒนธรรมการให้ ยังมีอยู่มากมาย ต้นธารแห่งความร่วมมือขอเชิญชวนทุกท่านทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาค ธุรกิจหรืออง... อ่านเพิ่มเติม

More in: รูปแบบความร่วมมือ