เศรษฐกิจพอเพียง จากปรัชญา สู่ทฤษฎี (ใหม่) ทางธุรกิจ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่คนไทยโดยมากรับรู้นั้น เป็นเนื้อหาในส่วนที่ประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ประการ และ 2 เงื่อนไข ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี โดยอาศัยความรู้ ...

ขายหนังสือ วิธีวิทยาเอเชีย: การก้าวข้ามเงื่อนไขปัจจุบันของการผลิตความรู้

  บทวิจารณ์ >> https://www.tci-thaijo.org/index.php/JLC/article/viewFile/21344/18465 วิธีวิทยาเอเชีย: การก้าวข้ามเงื่อนไขปัจจุบันของการผลิตความรู้ “พลังขับของ ‘วิธีวิทยาเอเชีย’ คือการส่งผ่า...

ขายหนังสือ : สุขที่แท้ ที่นี่ เดี๋ยวนี้

สุขที่แท้ ที่นี่ เดี๋ยวนี้ “ ข้าจักมีให้น้อย รักให้มาก เข้าใจยิ่ง ๆ ขึ้น และตั้งจิตอธิษฐานขอเป็นพระโพธิสัตว์ ผู้ได้ยินเสียงแห่งโลก ข้าเป็นสุขแล้ว ขอความสุขนี้จงมีแด่ท่าน ” หนังสือ...

Is this Japanese concept the secret to a long, happy, meaningful life?

What’s your reason for getting up in the morning? Just trying to answer such a big question might make you want to crawl back into bed. If it does, the Japanese concept of ikigai could help. Or...

สัมภาษณ์ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท “ผมถูกบังคับให้เป็นนายทุน”

วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ วิรพา อังกูรทัศนียรัตน์ : สัมภาษณ์ / บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช : ถ่ายภาพ หากเอ่ยชื่อกลุ่มทุนในเมืองไทยที่กำลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรง ปฏิเสธไม่ได้ว่า กลุ่มบริษัทไทยซั...

 • เศรษฐกิจพอเพียง จากปรัชญา สู่ทฤษฎี (ใหม่) ทางธุรกิจ

  Friday, 09 February 2018 10:40
 • ขายหนังสือ วิธีวิทยาเอเชีย: การก้าวข้ามเงื่อนไขปัจจุบันของการผลิตความรู้

  Monday, 11 September 2017 16:39
 • ขายหนังสือ : สุขที่แท้ ที่นี่ เดี๋ยวนี้

  Monday, 11 September 2017 16:36
 • Is this Japanese concept the secret to a long, happy, meaningful life?

  Monday, 11 September 2017 15:51
 • สัมภาษณ์ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท “ผมถูกบังคับให้เป็นนายทุน”

  Tuesday, 15 August 2017 15:39

บทความ การพัฒนาที่ยั่งยืน และ CSR-CSV / Social Business

News image

Is this Japanese concept the secret to a long, hap

What’s your reason for getting up in the morning? Just trying to answer such a big question might make you want to crawl back into bed. If... อ่านเพิ่มเติม

News image

สัมภาษณ์ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานกรรมการบริ

วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ วิรพา อังกูรทัศนียรัตน์ : สัมภาษณ์ / บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช : ถ่ายภาพ หากเอ่ยชื่อกลุ่มทุนในเมืองไท... อ่านเพิ่มเติม

More in: Social Business, CSR-CSV

ข่าวประชาสัมพันธ์

News image

ขายหนังสือ วิธีวิทยาเอเชีย: การก้าวข้ามเงื่อนไขปัจ

  บทวิจารณ์ >> https://www.tci-thaijo.org/index.php/JLC/article/viewFile/21344/18465 วิธีวิทยาเอเชีย: การก้าวข้ามเงื่อนไขปัจจุบันข... อ่านเพิ่มเติม

News image

ขายหนังสือ : สุขที่แท้ ที่นี่ เดี๋ยวนี้

สุขที่แท้ ที่นี่ เดี๋ยวนี้ “ ข้าจักมีให้น้อย รักให้มาก เข้าใจยิ่ง ๆ ขึ้น และตั้งจิตอธิษฐานขอเป็นพระโพธิสัตว์ ผู้ได้ยินเ... อ่านเพิ่มเติม

More in: ตลาดนัดความดี, ข่าวความร่วมมือ, พื้นที่เพื่อนบ้าน

ภาคีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

News image

การพัฒนาเมืองน่าอยู่แห่งความสุข @ สิงหนคร

พวกเราไม่เคยสื่อสารว่า เราทำอะไรในพื้นที่อย่างเป็นทางการ ขอค่อยๆ เล่าให้ฟังว่า อะไรเกิดขึ้นที่ 3 ปีที่ผ่านมา กับการพัฒนาเมืองน่าอยู่แห่งความ... อ่านเพิ่มเติม

News image

รู้จัก “นักวิใจ” ทั้งฤดูกาล......เรียน และ รู้ ไม่

เพราะเรื่องวิชาการอาจดูน่าเบื่อสำหรับบางคน จึงเป็นเหตุผลก่อเกิดสารคดีรายการ “นักวิใจ” ที่ให้ทุกคนได้สนุกไปกับวิธีคิดของนักวิจัย ซึ่งใช้หัว... อ่านเพิ่มเติม

More in: อนุสาวรีย์ชัย, พิษณุโลก, ปทุมธานี, ชลบุรี, สงขลา, ชุมชนน่าอยู่แห่งความสุข

โครงการ

News image

อ่านชูกำลัง ตอน ปรัชญาชีวิต

อ่านชูกำลัง คือโครงการ ที่ชวนนักอ่าน มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นในหนังสือ เพื่อเชื่อมโยงกับมิติต่างๆ ของชีวิต ให้ลึกซึ้งขึ้น โครงการนี้จะเล... อ่านเพิ่มเติม

News image

คนรักอนุสาวรีย์ชัยฯ

คนรักอนุสาวรีย์ชัยฯ : เครือข่ายที่มาจากการรวมตัวกันของหลายภาคส่วน ได้แ ก่ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และเขตราชเทวีเพื่อทำงารขับเคลื่อนเรื่องราช... อ่านเพิ่มเติม

More in: 1ไร่ 1แสน, โครงการ ngobiz, คนรักษ์อนุสาวรีย์ฯ, อ่านชูกำลัง

รูปแบบความร่วมมือ

News image

แผนที่การสร้างความร่วมมือ : Partnership Mapping

ความ ร่วมมือเกิดขึ้นได้ไม่ยากหากมีตัวช่วยด้วยแผนที่ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม โดยจะนำเสนอข้อมูลองค์กรและโครงการเพื่อป้องกัน แก้ไข ธรรมชาติ... อ่านเพิ่มเติม

News image

ร่วมเป็นผู้ให้และผู้รับกับ Give&Take Volunteering

สิ่งที่ยังพบเจอในสังคมไทยคือ วัฒนธรรมการให้ ยังมีอยู่มากมาย ต้นธารแห่งความร่วมมือขอเชิญชวนทุกท่านทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาค ธุรกิจหรืออง... อ่านเพิ่มเติม

More in: รูปแบบความร่วมมือ